In een stad waar veel wordt gebouwd en gesloopt staan doorgaans veel panden leeg. Soms duurt het wel maanden of jaren voordat een pand of wijk daadwerkelijk wordt gesloopt. Dat biedt kansen voor huurders die voor weinig of geen geld willen wonen. Toch doen bouwbedrijven en alles aan om de te slopen panden onbewoonbaar achter te laten. “Dat valt niet te verklaren in een tijd van woningnood” vindt Martijn Koolstra, vrijwilliger bij de Bond Precaire Woonvormen.

Website: https://openrotterdam.nl