Nijmegen legt situaties vast in beleid waarin afgeweken kan worden van het toepassen van de kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden. Dit naar aanleiding van een in januari aangenomen motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA. De kostendelersnorm bepaalt dat men wordt gekort op de hoogte van de bijstandsuitkering als men met meer mensen in één huis woont.

Dat vormt een belemmering voor bijstandsgerechtigden om andere mensen te helpen door ze tijdelijk in huis te nemen. Daarnaast laat het college de schoolverlatersnorm voor bijstandsgerechtigden schoolverlaters vallen.

Afwijken van kostendelersnorm

Het college neemt een aantal beschrijvingen op van situaties waarin als kortdurende oplossing afgeweken kan worden op het toepassen van de kostendelersnorm. Bijvoorbeeld wanneer iemand door een bijstandsgerechtigde in huis genomen wordt in afwachting van een opname in een kliniek. Of wanneer een bijstandsgerechtigde iemand in huis neemt die vanwege problemen met de gezondheid, na een ziekenhuisopname of door een crisis tijdelijk niet in staat is om zelfstandig te wonen. Ook wanneer iemand die in verband met een echtscheiding wacht op de toewijzing van een eigen huis in huis genomen wordt, kan worden afgeweken van de kostendelersnorm.

Lees het complete bericht op de website van rn7.nl:

Nijmeegse bijstandsgerechtigden kunnen voortaan makkelijker anderen in huis nemen