Tijdelijke woningen voor 400 economisch daklozen

Tijdelijke woningen voor 400 economisch daklozen