Update: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022

Dak- en thuislozen die geen gebruik maken van de nachtopvang of maatschappelijke opvang worden in Amsterdam flink gekort op hun bijstandsuitkering. Waar een “normale” bijstandsgerechtigde zeventig procent van het netto minimumloon ontvangt, ontvangt een dakloze nog maar vijftig procent. En dat terwijl het daklozenbestaan vaak gepaard gaat met hoge dagelijkse kosten en het wel degelijk aanwezig zijn van (een vorm van) woonkosten.

Straat Consulaat: Wij gunnen onze daklozen ook een volledige uitkering. Omdat er geen plek is in de Noodopvang is moeten veel mensen momenteel op straat verblijven. Het leven op straat is niet goedkoop. Daklozen hebben bijvoorbeeld geen koelkast waardoor ze eten in kleine porties moeten kopen en dus duurder is. Ook wordt er vaak voor douchen of kleding wassen een bijdrage gevraagd wat normaal niet als woonlasten wordt gezien. De ziektekostenverzekering met eigen bijdrage en aflossing van schulden lopen door, waardoor mensen eigenlijk nooit uitkomen met de uitkering die ze krijgen. Als laatste zijn er ook nog mensen die wel degelijk woonlasten hebben omdat ze ergens tijdelijk op een bootje of in een illegale kamer wonen.

Wilt u de inhoud van het rapport lezen? Download het pdf bestand via de onderstaande link:

Rapport: Hoogte bijstandsuitkering voor dak-, en thuislozen die geen gebruik maken van Nachtopvang of maatschappelijke opvang