Bij illegale onderverhuur van sociale woningen komen meer schrijnende gevallen aan het licht. Wanhopige woningzoekenden betalen woekerprijzen voor kleine kamertjes. De gemeente en corporaties willen de controles op fraude in sociale huurwoningen opvoeren.

Vorig jaar hebben de corporaties in Amsterdam 773 huurcontracten ontbonden vanwege fraude. In 514 gevallen ging het om illegale onderverhuur, zo laten de Amsterdamse corporaties donderdag weten. Wat hierbij opvalt is een toename van de schrijnende gevallen. “Onderhuurders zijn vaak radeloos en betalen woekerprijzen,” zegt Jacqueline van Ham, directeur Klant en Woning bij corporatie Stadgenoot.

Lees het complete artikel op de website van het Parool:

Onderhuurders sociale woningen betalen steeds vaker woekerprijzen