HET IS NU TIJD VOOR ACTIE!
Deze week stelt de gemeenteraad in Amsterdam de Begroting vast voor 2021. Wij roepen iedereen op die daartoe in staat is om je te laten zien en horen voor #NiemandOpStraat in Amsterdam.

De afgelopen nachten hebben wederom minsten 100 mensen op straat moeten slapen. De gemeente wil perspectief bieden, maar blijft zelf handhavers inzetten om deze mensen vervolgens te beboeten en wakker te houden. De gemeente gooit continu de winteropvang open en weer dicht, waardoor deze mensen als speelbal worden behandeld en geen rust krijgen om aan een oplossing voor hun problemen te werken. Dit is onmenselijk! Wees solidair en spreek je uit tegen het beleid van dit college en deze overheid!

Op vrijdag 11 december werd de opvang voor dak- en thuislozen in het kader van de winterkouderegeling gesloten. Daardoor kwamen minstens 100 mensen weer op straat te staan. Het vriest nu niet, maar ook met 5 graden is het onmenselijk om mensen de straat op te sturen. Er is geen andere plek is waar ze naartoe kunnen, omdat alle reguliere voorzieningen vol zitten en wachtlijsten oplopen tot wel twee jaar.

Het falend asielbeleid zorgt er ook voor dat vluchtelingen en ongedocumenteerden op straat komen staan, nauwelijks toegang hebben tot voorzieningen en extreem kwetsbaar gemaakt worden voor uitbuiting. Ook stromen mensen nauwelijks door naar reguliere huisvesting. Ondanks dit alles willen de coalitiepartijen flink bezuinigen op de noodopvang voor dak- en thuisloze gezinnen. Ondertussen worden er duizenden dure woningen gebouwd die de meeste Amsterdammers nooit kunnen betalen en worden er aan de lopende band sociale huurwoningen verkocht.

Het stadsbestuur van GroenLinks, D66, PvdA en SP weigert om zelf voor noodopvang te betalen, als gevolg daarvan slapen er mensen elke nacht noodgedwongen in de kou op straat. Maar daar blijft het niet bij. Het wordt dak- en thuislozen ook onmogelijk gemaakt om te slapen in de openbare ruimte omdat zij continu wakker worden gemaakt en beboet door handhavers. Dit kan en moet echt anders!

Georganiseerd door Amsterdam BIJ1, Afrikaanse vluchtelingen collectieven en 12 anderen.