Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De gemeente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Hoe doen ze dat? Door in nauwe samenwerking met corporaties huurders echt te helpen. Met budgetadvies, inkomensreparatie en het betalen van vaste lasten vanuit de uitkering. Zo vallen er minder mensen tussen wal en schip.

Stonden in de hoofdstad tien jaar geleden nog jaarlijks achthonderd huurders op straat, in de eerste helft van 2021 waren dat er slechts zeventien. “Dat is historisch laag”, zegt Famke Veenstra, manager Geregelde Betaling bij de gemeente Amsterdam. Ze spreekt vol toewijding over kwetsbare Amsterdammers met een huurachterstand en vertelt enthousiast over de succesvolle aanpak – “nee, geen project” – met de naam Geregelde Betaling. Een vorm van vroeg signalering waarmee de stad huisuitzettingen om financiële redenen voorkomt. Met mooie resultaten, niet in het minst voor de huurder zelf. “Het scheelt een hoop stress en ellende.”

Lonend
Hoewel we op de goede weg zijn – landelijk daalde het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties in twee jaar tijd met 43%: van 3.000 in 2018 naar 1.720 vorig jaar* – worden nog steeds veel te veel mensen dakloos. Als de Amsterdamse aanpak zo goed werkt, waarom voeren we die dan niet overal in? Volgens Famke denken gemeenten dat vroeg signalering te veel kost. “Maar het kost nog meer als je het níet doet. De kosten van een huisuitzetting, van ontruiming tot maatschappelijke opvang en alle hulpverlening, kunnen oplopen tot meer dan een ton per huishouden. Ja, je moet extra mensen inzetten om het goed te regelen, maar het betaalt zichzelf uit. In Amsterdam hebben we laten zien dat het lonend is.”

Lees het complete artikel op de website van magazines.rijksoverheid.nl:

Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam is praktisch nul. Hoe doen ze dat?