Het aantal dak- en thuislozen neemt toe, zo ook het aantal dakloze tienermoeders en kinderen. Van vijftig gezinnen in 2015 tot 262 gezinnen het afgelopen jaar. Hoe regelt Amsterdam de opvang voor hulpbehoevenden die dakloos zijn geworden? Deze maand zoekt AT5’s Bouw Woon Leef uit hoe barmhartig de stad is.

Krista Vos werkt voor stichting Timon, die dakloze jonge moeders opvangt en begeleidt om zelfstandig te kunnen wonen. In tienermoederhuizen wonen de moeders en kinderen tijdelijk samen met vrijwilligers en hulpverleners.

In totaal zitten er nu zo’n 357 kinderen in een opvang. Helaas heeft Timon te weinig tienermoederhuizen om het grote aantal dakloze tienermoeders op te vangen, waardoor veel dakloze jonge moeders met hun kinderen eerst in de noodopvang belanden. Krista Vos maakt zich grote zorgen.

Lees het complete artikel op de website van AT5:

Grote toename van dakloze tienermoeders en hun kinderen in noodopvang