Amsterdam komt bijna tweeduizend sociale huurwoningen tekort om dit jaar voldoende vluchtelingen en daklozen op te vangen. Hierdoor dreigen asielzoekerscentra en opvanghuizen nog voller te raken.

De groep dak- en thuislozen is de afgelopen jaren flink toegenomen. De verdeling van woningen voor kwetsbare groepen is een steeds ingewikkelder vraagstuk. Dit heeft grote gevolgen. Doordat minder dak- en thuislozen een woning toegewezen krijgen dan gevraagd, neemt de druk op de opvangcentra toe.

Straat Consulaat In Den Haag zien we een groot gebrek aan betaalbare woningen voor onder andere dak-, en thuislozen. De opvang raakt vol en de doorstroom stopt. Nu worden de mensen die normaal op de wachtlijst zouden staan opgevangen in hotels. Maar als straks Corona weer moeten enorme aantallen mensen weer op straat slapen en wachten tot er een plek in de nachtopvang vrij komt. Wanneer gaat de politiek iets aan dit falende huizenbeleid doen en zorgen dat er meer betaalbare woningen komen?

Lees het complete artikel op de website van het Parool:

Bijna 2000 sociale huurwoningen tekort voor opvang vluchtelingen en daklozen