Het college van B en W verhoogt het bedrag dat bijstandsgerechtigden aan giften mogen ontvangen. Mensen met een bijstandsuitkering mogen nu elk jaar tot 1.200 euro aan giften ontvangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van hun uitkering. Per 1 maart 2023 wordt dit bedrag verhoogd naar 1.800 euro.

Deze giften hoeven niet gemeld te worden bij de gemeente. De verhoging van de ‘giftendrempel’ heeft als doel om de bestaanszekerheid van Amsterdammers in de bijstand te vergroten en voor rust te zorgen om aan perspectief te werken.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) “De Participatiewet die uitgaat van wantrouwen werkt niet. De bestaanszekerheid van veel Amsterdammers staat onder druk en veel mensen in de bijstand hebben moeite om rond te komen. Onderlinge solidariteit in de vorm van een gift kan bijdragen aan net wat extra rust. Rust die nodig is om de maand door te komen en rust die ervoor zorgt dat mensen aan hun toekomst kunnen werken.”

Lees het complete artikel op de website van Amsterdam.nl:

Amsterdammers in de bijstand mogen hoger bedrag aan giften ontvangen