Amsterdammers in de bijstand hoeven niets terug te betalen als de gemeente door een fout te veel heeft uitgekeerd. Deze kwijtschelding kost Amsterdam zo’n 2,5 ton.

Ruim 4000 Amsterdammers hebben te veel bijstand ontvangen van de gemeente en vereffenen deze schuld door een maandelijkse korting op hun uitkering. Veelal gaat het om mensen die parttime werken. De gemeente vult hun inkomsten elke maand aan tot het niveau van een uitkering. Dat gaat vaak mis, in een kwart van de gevallen.

Lees het complete artikel op de website van het Parool:

Amsterdammers in bijstand hoeven te veel betaalde uitkering niet terug te betalen

Foto: Straat Consulaat