De toename van het aantal dak- en thuislozen in de regio Breda brengt uitdagingen met zich mee en vereist een vernieuwd beleid. Daarom is er een fris kader ontwikkeld met 7 basisprincipes, waarbij de nadruk ligt op het prioriteren van huisvesting.

Door factoren zoals de coronapandemie en economische situatie neemt het risico op uitsluiting en dakloosheid toe, wat ook wordt weerspiegeld in de statistieken van Breda. Wethouder Boaz Adank benadrukt dat de daklozengroep verandert, met een stijging van mensen met een baan maar zonder huis. Om deze reden moet er een andere aanpak komen. Het belangrijkste principe in het nieuwe beleid is de prioriteit geven aan wonen. Dit omvat het creëren van duurzame woonplekken en het aanpassen van de Maatschappelijke Opvang.

Om de uitstroom van daklozen te versnellen, worden ’tussenwoningen’ geïntroduceerd als overgangsoplossing. Breda is intensief op zoek naar geschikte woningen en benadrukt dat het wegmoffelen van daklozen in opvangcentra geen oplossing is. De gemeente zal hen ondersteunen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast zal er meer aandacht zijn voor preventie van dak- en thuisloosheid, ondersteuning van EU-burgers zonder recht op opvang, en nazorg voor verschillende doelgroepen.

Lees het complete artikel op de website van bredavandaag.nl:

Aantal daklozen in regio Breda neemt toe: ‘Tijd voor een nieuw beleid’

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!