Er leven in de stad zorgen rondom de sluiting van de nachtopvanglocatie Zilverstraat. Deze zorgen worden door Janneke Holman van de Partij van de Arbeid uitstekend verwoord in de vragen die zij stelde aan het college.

Op 30 april heeft het college haar vragen beantwoord.

In het document valt te lezen wat er door het college is ondernomen om plekken te realiseren en ook dat er nog uitdagingen zijn.

Zo lezen we: Als echter blijkt dat er niet voldoende plekken zijn vanwege een verdere toename van het aantal daklozen, dan zal er een wachtlijst ontstaan. Het college heeft op dit moment (financieel) geen ruimte om meer opvangvoorzieningen te realiseren. Er stromen te weinig mensen uit de Maatschappelijke Opvang. Waardoor er een huisvestingsprobleem is.

En er worden voor mensen die geschorst zijn “gesprekken gevoerd”. Maar daar kan natuurlijk niemand in overnachten. Moeten er dan wellicht meer middelen komen? De komende tijd wordt door veel partijen, inclusief Straat Consulaat, intensief gemonitord wat de gevolgen zijn van de sluiting van de Zilverstraat.

RIS302363 Beantwoording SV Komt de sluiting van de daklozenopvang aan de Zilverstraat te vroeg