Het StayOkay Hotel blijft in ieder geval open tot 4 januari 2021. Dit heeft het gemeentebestuur vandaag besloten. Op 4 november 2020 heeft staatssecretaris Blokhuis de centrumgemeenten maatschappelijke opvang verzocht om vanwege de verzwaring van de coronamaatregelen op korte termijn nachtopvang en dagopvang voor alle dak- en thuislozen te realiseren.

In Den Haag zijn deze extra opvangplekken vanaf 6 november 2020 gerealiseerd in het Stayokay-hotel aan de Scheepmakersstraat 27 te Den Haag.

Tijdens de opvangperiode is gebleken dat de overlast door deze daklozen in de stad sterk daalde. Politie, buurt en handhaving constateren een duidelijke verbetering in de sociale veiligheid in de omgeving van Centraal Station en ook in wijkparken en buitenslaapplekken elders in de stad.

De VWS richtlijn voor deze tijdelijke opvang verliep op 18 november. Het stopzetten van de opvang na 18 november acht het college echter onwenselijk. De openbare orde en veiligheid staan reeds onder druk vanwege de coronamaatregelen. Met het oog op deze druk en met de jaarwisseling op komst is het verstandig deze tijdelijke opvang te verlengen tot en met 4 januari 2021. Voor het kerstreces zal het college een vervolgaanpak voorstellen voor de personen die op deze locatie worden opgevangen.

Straat Consulaat: we zijn ontzettend blij dat de opvang van daklozen in het StayOkay verlengd wordt. Ook dat er is gebleken dat er in den Haag geconstateert is dat de overlast sterk daalde is een opsteker. Daklozen opvangen helpt dus. Een hele verstandige beslissing. Tevens gaat komende zaterdag 28 november de Winterkouderegeling aan de Lozerhof open. Dit in verband met het verwachte koude weer.

Foto: Straat Consulaat.