De omwonenden van het Willem Dreeshuis in Den Haag leggen zich niet neer bij de huisvesting van voormalig dak- en thuislozen in het voormalig verzorgingshuis. Zij hebben bij de gemeente een bezwaarprocedure aangespannen en ook de rechter gevraagd de plannen tegen te houden. ‘Wij zijn niet tegen gepaste opvang. Maar dit is buitenproportioneel in deze kleine buurt’, zegt de voorzitter van de nieuw opgerichte Vereniging Het Dreeskwartier, Erik Haver.

In het pand zijn nu al zestig voormalig dak- en thuislozen ondergebracht. De bedoeling is dat er uiteindelijk in totaal 119 zelfstandige huurwoningen worden gecreëerd. De bewoners moeten dan gaan bestaan uit ‘een mix’ van ‘gewone’ sociale huurders en voormalig dak- en thuislozen. Er zou verder plek zijn voor startende lokale ondernemers en buurtactiviteiten.

De buren van het Willem Dreeshuis vinden ook dat het Haagse stadsbestuur te optimistisch is bij het naar buiten brengen van de plannen 400 woningen voor statushouders en zorgdoelgroepen, als ex-daklozen, mensen met een psychiatrische achtergrond of tienermoeders, in de stad te realiseren. Bij de presentatie van de voorstellen daarvoor verklaarde wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) vorige week dat er inmiddels al 165 woonplekken zijn opgeleverd of op korte termijn klaar zijn. Hij noemde daarbij ook het Willem Dreeshuis aan de Morsestraat in Segbroek.

Lees het complete artikel op de website van Omroepwest:

Nog steeds verzet tegen komst voormalig daklozen naar Willem Dreeshuis in Den Haag