De Haagse Stadspartij is geschrokken van de berichten dat in Den Haag het aantal daklozen toeneemt. De wethouder meldt in de voortgangsrapportage dat de doorstroming van opvang naar reguliere of begeleide woonruimte stokt waardoor men nog langer in de daklozenopvang moet verblijven.

Donderdag 26 september vanaf 13.30 uur evalueert de gemeenteraad het 10-punten plan. Het Straat Consulaat zal dan ook inspreken. Fatima Faïd van de Haagse stadspartij heeft al een aantal schriftelijke vragen opgesteld.

Lees het complete artikel op de website van de Haagse Stadspartij:

Laat kinderen niet de dupe worden van schokkende toename gezinnen in daklozenopvang

Foto: Fatima Faïd van website HSP