De wethouder van Sociale zaken, Armoede en Maatschappelijke opvang (GroenLinks) heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin hij aankondigt dat er in Den Haag een intensivering slag gaat plaatsvinden bij handhaving en fraude van Sociale Zaken.

Het is echter niet duidelijk welke signalen de wethouder heeft om aan te nemen dat het huidige zeer uitgebreid pakket van maatregelen niet voldoet. Er zal onder andere sprake zijn van het “versterken en verbinden” van de handhavingsketens.

Lees het complete bericht op de website van de Haagse Stadspartij:

“Koppelen van WMO bestanden met die van Sociale Zaken onacceptabel”