Uit de jaarrekening van de gemeente Den Haag blijkt dat de spaarpot van de gemeente is gevuld. Door uitgestelde werkzaamheden en een meevaller met de bijstand, hield de gemeente vorig jaar 55 miljoen euro over.

Het aantal bijstandsuitkeringen lag lager dan verwacht en Den Haag ontving bijna 33 miljoen euro meer dan verwacht uit het gemeentefonds. Een flink deel van het overschot wordt gestort in de algemene reserve van de gemeente. De reserve bedraagt nu 76 miljoen euro en met de verrekening van het overschot zelfs 127 miljoen.

Het stadsbestuur kijkt nu of het afstoten van vastgoed nog zinvol is, mede vanwege de tegenvallende opbrengsten. Op de lange termijn is het echter onzeker of de gemeente kan rondkomen omdat het nog steeds meer geld kwijt is aan jeugdzorg en bijstand dan de rijksoverheid vergoedt.

Lees een artikel op website van Den Haag Centraal dat dieper op deze feiten ingaat:

Jaarrekening: spaarpot gemeente is weer gevuld

Saskia Bruines is wethouder Economie, Internationaal, Dienstverlening en 2e loco burgemeester. Foto Martijn Beekman.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!