Het Haagse project Jongerenbriefadres is gekozen als een van de twaalf finalisten van GemeenteDelers 2022. Het project helpt jongeren zonder dak of thuis aan een briefadres. Met dit project liep de gemeente Den Haag vooruit op een wijziging in de Wet basisregistratie personen en is Den Haag een voorbeeld voor andere gemeenten. Het Haagse project is uit vierennegentig inzendingen gekozen als een van de twaalf finalisten. Op 29 juni wordt de winnaar bekend gemaakt.

Ik ben trots op deze innovatie voor deze kwetsbare Haagse jongeren. Fijn dat de gemeente hiermee bij kan dragen aan hun perspectief. We hopen dan ook dat andere gemeenten ons voorbeeld zullen volgen zodat ook zij het verschil kunnen maken voor deze kwetsbare jongeren in hun gemeenten, zegt wethouder Arjen Kapteijns (Sociale Zaken en Werk).

Wanneer jongeren geen briefadres hebben, kunnen zij zich niet verzekeren, geen loon ontvangen uit werk of aanspraak maken op (financiële) ondersteuning. Projectmanagers Nathalie Pilk en Friedolien de Fraiture:

Met het project Jongerenbriefadres hebben we ervoor gezorgd dat thuisloze jongeren tóch een briefadres krijgen, ondanks dat de regelgeving dit verhinderde.

Lees het complete bericht op de website van de Gemeente Den Haag:

Gemeente Den Haag finalist met project Jongerenbriefadres