Het college van de gemeente Den Haag heeft vandaag het Beleidskader aanpak dakloosheid, ‘Den Haag geeft thuis’ aan de gemeenteraad verstuurd. Met dit nieuwe plan vindt een verschuiving plaats van het opvangen van mensen richting preventie en zelfstandig wonen.

We zien in Den Haag steeds meer mensen die dakloos raken, met hoofdzakelijk een huisvestingsprobleem. Kwetsbare jongeren die het zonder zorgen over waar ze de nacht kunnen doorbrengen, al moeilijk genoeg hebben. Mensen die zich niet veilig voelen binnen de bestaande opvangvoorzieningen, vanwege hun seksuele- of genderidentiteit. Mensen die al lang op straat slapen, omdat zij niet op hun plek zijn in een groepslocatie. Het nieuwe plan gaat over passende plek om te wonen voor iedereen. Maar ook over (financiële) ondersteuning, samenwerking en leefbaarheid in de wijken.

Een thuis is beter dan slapen in de maatschappelijke opvang. Daarom slaat de gemeente Den Haag een nieuwe weg in. Van gebrek aan eigen regie en verblijven in een opvanglocatie, naar een eigen woonplek en passende hulp. Als dat er is, dan is er rust en ruimte om te werken aan herstel, zelf keuzes te maken, om te studeren of op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Maar het allerbelangrijkst blijft het voorkomen van dakloosheid, zegt wethouder Mariëlle Vavier (Maatschappelijke Opvang).

Samenwerking

Omdat het nieuwe plan over meer gaat dan alleen maatschappelijke opvang, zijn er veel mensen en organisaties bij betrokken. Daarom is samenwerking in de wijken, met de maatschappelijke organisaties, de woningbouwcorporaties, de regio, de andere grote steden en het Rijk nodig. ‘Den Haag geeft thuis’ is dankzij de inbreng van mensen met ervaringskennis, de verschillende partners in de stad en de regiogemeenten tot stand gekomen.

Ik wil iedereen die aan dit nieuwe beleidskader heeft meegewerkt, in het bijzonder de mensen met ervaringskennis, nogmaals bedanken. Ik kijk ernaar uit om met elkaar aan de slag te gaan om de gezamenlijke ambitie te realiseren’, aldus de wethouder.

Bron: Gemeente Den Haag

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!