De uitkomsten van het inzetten van mystery guests bij het landelijk onderzoek van het ministerie van VWS naar de toegankelijkheid van opvanglocaties voor daklozen zijn ook voor Den Haag niet gunstig.

In twee van de vijf gevallen bleek het niet zeker of de persoon op een slaapplaats kon rekenen. Redenen daarvoor waren dat de persoon geen band met de regio had en dat er geen plek in de opvanglocatie was.

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

Dakloze beleid in Den Haag is tegenstrijdig