De gemeente moet beter communiceren met dak- en thuislozen om zodoende een deel van de onzekerheid bij de groep weg te halen. De vrees bijvoorbeeld om na de corona pandemie weer op straat te belanden draagt niet bij aan het maatschappelijk herstel van dak- en thuislozen in de stad, wat de kans vergroot tot een door niemand gewenste terugval in oude patronen.

Een aantal raadsleden van D66, Partij voor de dieren en PVDA stellen dit naar aanleiding van de kapstokoverleggen bij het Straat Consulaat. Hierin kwam naar voren dat mensen op dat mensen die momenteel op de locatie Wenckebach en in de hotels onzekerheid ervaren over waar ze heen gaan na verhuizing of na de corona pandemie.

Ook wordt er in het artikel gesproken over de Winterkouderegeling die wordt gemist zoals deze er voorgaande jaren was. De winterkouderegeling is een laagdrempelige opvang die open gaat als het vriest. Bij deze opvang hoeven mensen zich niet eerst te melden bij het daklozenloket of zich te registreren.

Gelukkig is de Winterkouderegeling dit weekend laagdrempeliger gemaakt. Mensen kunnen gewoon weer direct binnenlopen zonder zich eerst te moeten melden bij het loket. Er is duidelijk een behoefte aan een laagdrempelige opvang.

Lees het complete bericht op de website van dagblag070:

Communicatie naar dak- en thuislozen moet duidelijker