Hagenaars gaan de komende jaren meer betalen voor hun auto en hun huis. Met die extra inkomsten wil Den Haag de financiële problemen van de stad oplossen, de toenemende armoede in de stad opvangen en de doorstroming in het verkeer verbeteren. Dat blijkt uit de programmabegroting 2023-2026 ‘Solide en betrouwbaar’ die vrijdag door wethouder Saskia Bruines (D66) van Financiën is gepresenteerd.

De begroting voor de komende jaren is een uitwerking van het coalitieakkoord dat in september door D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA is opgesteld. Toen werd al duidelijk dat de lasten voor Hagenaars omhoog gaan, omdat de gemeente er financieel slecht voorstaat. Dat komt volgens het stadsbestuur vooral doordat het Rijk onvoldoende geld geeft voor de extra taken die gemeenten hebben gekregen. De komende jaren is dit probleem minder nijpend door compensatie van het Rijk, maar voor de periode na 2026 is er nog geen oplossing.

Voor Hagenaars betekent de hogere lasten onder andere dat in bijna alle wijken van de stad betaald parkeren wordt ingevoerd. Alleen de wijken Vroondaal, Wateringse Veld en het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg vormen een uitzondering. Hiervoor wordt alleen vergunningparkeren ingevoerd als de parkeerdruk daartoe aanleiding geeft, staat in de begroting.

Lees het complete artikel op de website van Omroepwest:

Bijna overal betaald parkeren en extra geld naar armoede: dit betekent de Haagse begroting voor jou