De nieuwbouw van sociale huur kan niet opboksen tegen sloop en verkoop en de bouw van vrijesectorhuur en koop. In 2030 heeft Nederland dus een relatief kleinere sociale huursector dan nu. Dat blijkt uit onderzoek door emeritus hoogleraar Johan Conijn.

Woonminister Hugo de Jonge zet groots in op meer sociale huur. Onder meer prestatieafspraken met de corporaties en 30 procent sociaal bij nieuwbouw in gemeenten die nu te weinig hebben, moeten ervoor zorgen ‘dat het landelijk percentage sociale huur groeit’, in de woorden van de minister.

Doorrekening van het nationale woningbouwprogramma toont nu dat van die ambitie weinig wordt waargemaakt. Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt aan de UvA en directeur Finance Ideas, berekende dat het aandeel sociale huur zal zakken van 27 procent nu naar 25,7 procent in 2030.

‘Het laat de inconsistentie tussen beleidsdoelstellingen zien. De mogelijkheden om deze doelstellingen met elkaar in overeenstemming te brengen zijn beperkt’, schrijft Conijn.

Lees het complete artikel op de website van stadszaken.nl:

Plannen De Jonge doorgerekend: sociale huur verliest terrein

foto: Arenda Oomen van Hugo de Jonge, woonminister.