Om de doorstroom te bevorderen en het aantal huurwoningen te vergroten, werd het met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 mogelijk om tijdelijke huurcontracten af te sluiten.

In juli 2021 is deze wet geëvalueerd. Hieruit komt naar voren dat door de snellere doorstroom van huurders, de leefbaarheid in sommige wijken is verslechterd. Met het wetsvoorstel Lokaal verbod tijdelijke verhuur dat vandaag in consultatie is gegaan, krijgen gemeenten de mogelijkheid om tijdelijke verhuur te verbieden in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat.

Tijdelijke contracten

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Een van de wijzigingen was de introductie van tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woningen. Zelfstandige woningen zijn woningen met eigen toegang, keuken en toilet. Het aanbieden van tijdelijke huurcontracten zou leiden tot een betere doorstroming en meer aanbod. Het uitgangspunt hierbij was dat vaste huurcontracten de norm zouden blijven.

Lees het complete artikel op de website van nieuwsbzk.nl:

Gemeenten krijgen meer grip op tijdelijke huurcontracten

Foto ter illustratie: Stuwstraat in ‘De Laak’ te Den Haag door het Straat Consulaat.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!