BPW Den Haag gaat tijdens de Internationale Housing Action Week de straat op in Zuid-West om te flyeren tegen anti-kraak, tijdelijke huurcontracten en woononzekerheid. Sluit je aan en strijd mee voor woonzekerheid! We beginnen op 29 maart om 19:30 aan Ruimzicht en verspreiden ons dan over de wijken Dreven en Gaarden & Bouwlust en Vredelust waar een aantal clusters van slooppanden bewoond worden door anti-kraak en tijdelijke bewoners.

Er is in deze wijken veel leegstand omdat ze onderdeel zijn van omstreden sloop- en nieuwbouwplannen. De oorspronkelijke bewoners zijn vaak al jaren geleden geherhuisvest met het zicht op de sloop en vervolgens staan de panden langdurig leeg of worden bewaakt door tijdelijke huurders zonder rechten. In deze buurten holt de sociale cohesie en sociale controle op straat achteruit. Bewoners voelen zich niet meer veilig door de grote leegstand en criminaliteit en geweld op straat neemt toe.

Lees het complete artikel op de website van  de bondprecairewoonvormen.nl:

BPW Den Haag - flyer actie tegen woononzekerheid, leegstand & anti-kraak

tegen woononzekerheid flyer
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger