Den Haag 12/04/23 — Amper drie maanden nadat Hof Wonen verrees uit de scherven van Vestia zinkt de kersverse stichting naar een nieuw dieptepunt en gaat over tot wederrechtelijke ontruiming.

Ondanks tussenkomst van een advocaat is Hof Wonen vandaag overgegaan tot het onrechtmatig ontruimen van Ben en zijn vriendin uit hun woning in de Stuwstraat. Daarmee is Ben voor de tweede maal in twee maanden ontruimd en dakloos gemaakt. Na de eerste ontruiming, op 13 februari, hebben Ben en zijn vriendin een maand lang op straat geslapen of bij mensen op de bank, waarna ze uit pure wanhoop hun leegstaande woning hebben teruggekraakt. Zonder juridisch proces of uitzettingsbevel ging Hof Wonen vandaag over tot het ontruimen van de woning — onder toeziend oog van de Haagse politie. Dit is een absoluut dieptepunt in het gedrag van de ‘sociale’ corporaties van Nederland en de manier waarop zij omgaan met hun eigen huurders. BPW Den Haag is woest over deze gang van zaken en laat het hier niet bij zitten!

Twee dagen geleden, op paasmaandag, kondigde Hof Wonen aan om de woning opnieuw te willen ontruimen. Ben schakelde hierop meteen een advocaat in, die aan Hof Wonen duidelijk maakte dat zij zonder uitspraak van een rechter geen titel heeft om deze ontruiming te kunnen bewerkstelligen. Ben heeft zich immers beroepen op zijn grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde huisrecht, voortvloeiend uit de ‘huisvrede’ die hij in zijn eerder ontruimde woning stichtte. Ook de wijkagent, die bij Ben op bezoek was geweest om de nieuwe situatie te constateren, was daarvan op de hoogte. Omdat het ontruimingsvonnis van 13 februari reeds was voltrokken, had Hof Wonen opnieuw een ontruimingsprocedure moeten starten om Ben wettelijk te mogen ontruimen.

Lees het complete artikel op de website van de bondprecairewoonvormen.nl:

Bond Precaire Woonvormen: Hof Wonen walst over woonrechten en ontruimt onrechtmatig

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!