Er is enorme woningnood, maar actie vanuit de overheid blijft uit. Kunnen woningzoekenden maatregelen afdwingen bij de rechter?

Jongeren die noodgedwongen bij hun ouders wonen, en het daarom moeilijk vinden hun toekomst voor zich te zien.
Gescheiden ouders die geen nieuwe woning in de buurt van hun kinderen kunnen vinden. Sociale huurders van wie het woonblok gesloopt dreigt te worden.

De lijst met voorbeelden die laten zien hoe diep de wooncrisis is, wordt steeds langer. Iedereen weet het. Iedereen maakt zich zorgen.

Alleen: een politieke oplossing is nog lang niet in zicht. De kabinetsformatie is al acht maanden bezig. In dat vacuüm zijn de afgelopen maanden door het hele land mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de woningnood. Hun boodschap: zo kan het niet langer. Wonen is een recht. Die slogan slaat aan. Journalisten hebben het over het recht op wonen,

Zelfs de VVD, lang voorstander van het idee dat ‘de markt’ alles moet oplossen, vindt het tijd dat de overheid ingrijpt.
Dat staat in het verkiezingsprogramma van de VVD, in het hoofdstuk over wonen. En er gaan stemmen op om een ‘woonzaak’ te beginnen, à la de klimaatzaak van Urgenda Daarbij dwingt de rechter de overheid tot maatregelen.

Lees het complete artikel op de website van de Correspondent:

Zo wordt wonen wél een recht