Een daklozenopvang is niet ideaal om er te verblijven en sommige mensen kunnen slecht tegen de regeltjes en het beleid in de opvang. Hiermee komt dan vaak het idee op om het zelf te doen ofwel een daklozenopvang in zelfbeheer.

Max Huber startte in 2009 een onderzoek naar de Zelfbeheerde opvang ‘Je Eigen Stek’ (JES) door daklozen en promoveert in maart 2021.

Max deed zijn onderzoek bij JES dat in 2007 is gestart, geïnspireerd door vergelijkbare zelfbeheerde opvang in Nijmegen (NuNN<https://nunn.nl/>) en Utrecht (NoiZ<https://www.tussenvoorziening.nl/hulp-nodig/opvang/nachtopvang-in-zelfbeheer/>). JES is opgezet door een groep daklozen die ontevreden was over de reguliere opvang, ondersteund door sociaal werkers en bestuurders van HVO-Querido. Vaak kwam als eerste de vraag voorbij ‘Wat is zelfbeheer eigenlijk’? Dit lijdt nogal eens tot discussie. Mogen mensen het dan allemaal zelf bepalen en doen of is ondersteuning vanuit een sociaal werker toch nog wel gewenst? De huisregels zijn in de groep afgesproken maar als er dan een nieuwe bewoner komt, maak je de regels dan opnieuw? En heeft de nieuw bewoner dan evenveel inspraak? En zijn de mensen die hier verbleven nu beter af dan in de gewone opvang?

Een interessante woonvorm waar veel van valt te leren. Meer informatie over zijn onderzoek en verdediging staat op de website van HVO-Querido https://hvoquerido.nl/promotie-zeilen-op-zelfbeheer/

Lees het complete artikel op de website van sociale vraagstukken:

Zelfbeheer in daklozenopvang gaat niet vanzelf