Vooral in het westen van het land, in de Randstad, is de druk op de woningmarkt groot. De nieuwbouwplannen van het kabinet, 100.000 nieuwe woningen per jaar, worden vermoedelijk niet gehaald.

Het woningtekort is verder toegenomen. Dit jaar zijn er naar schatting 315.000 woningen te weinig: 3,9 procent van de totale woningvoorraad. Vorig jaar werd het tekort nog geschat op 279.000, wat neerkwam op 3,5 procent van alle woningen.

Dat blijkt uit het rapport Primos 2022 – prognose van bevolking, huishoudens en woningbehoefte door ABF Research, het bureau dat het demografisch onderzoek doet waarop de overheid haar beleid baseert. De recente bevolkingsgroei door Oekraïense vluchtelingen is nog niet in de berekening meegenomen.

Voor een gezonde markt is volgens experts een woningtekort nodig van 2 procent. Om dat te bereiken, zijn er 150.000 nieuwe woningen nodig in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is.

Lees het complete artikel op de website van het NRC:

Woningtekort neemt verder toe: dit jaar 315.000 woningen te weinig