Dit fraudeteam zou vanaf 2018 moeten gebeuren. Ook wil Vestia potentiële huurders beter screenen. Volgens Elly Burgering van Straat Consulaat gaat Vestia met deze voornemens het verkeerde pad op.

Legaliseer

Sowieso ligt de oplossing eerder in het legaliseren van weed; dan is illegaal verbouwen snel verleden tijd. Zolang er een markt voor is, blijft deze bijverdienste aantrekkelijk.

En mensen nog beter screenen?

Hoe zit dat met de privacy van potentiële huurders? Hoe lang mag iemand die ooit een overtreding of misdrijf heeft begaan straks niet meer wonen bij Vestia? Veroordelingen en straffen horen bij rechters en advocaten die zich over de materie buigen en vervolgens goede afwegingen maken. Het is niet aan corporaties om op die stoel te gaan zitten. Dat zelfde geldt voor fraudeteams, die horen bij de politie.

Bouw & bouw nog méér Vestia!

Laat Vestia zich met haar eigen werk bezig houden: huizen bouwen en verhuren. Daar is nog heel veel werk aan de winkel!

Het artikel in het AD:

Woningcorporatie Vestia wil hennepkwekers aanpakken