In ‘Drie vragen aan’ spreken we met mensen die zich inzetten om een einde te maken aan dakloosheid. Met dit mini-interview hopen we de komende maanden de thema’s, innovatieve ideeën en de partijen uit de nieuwe lange termijn aanpak dakloosheid zichtbaar te maken en anderen te inspireren. Met vandaag: Fanny Koerts van Jongerenpanel de Derde Kamer.

Wat moet een speerpunt zijn in de aanpak van dakloosheid en waarom?

Wat ons betreft moeten de Housing First principes leidend zijn. Iedereen die dakloos is heeft recht op een stabiele en betaalbare woonplek. Wij vinden dat niemand tegen zijn of haar wil de nacht buiten zou moeten doorbrengen en dat zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Er moeten simpelweg voldoende plekken beschikbaar zijn en voldoende passende woonplekken met bescherming of ondersteuning voor jongeren in kwetsbare posities. Wonen is een mensenrecht en daar houden we de overheid graag aan.

Ook zijn we van mening dat er meer aandacht moet zijn voor de bestaanszekerheid van jongeren die geen familie hebben om op terug te vallen. Het inkomen van jongeren is in veel gevallen namelijk te laag om van rond te komen. Als je geen ouders hebt die je ondersteunen, dan is studeren erg duur en zelfstandig wonen met een minimum inkomen of uitkering is praktisch onbetaalbaar.

Lees het complete artikel bij Iedereen onder een dak op Linkedin:

'Wonen is een mensenrecht en daar houden we de overheid graag aan'