Het samenwerkingsproject tussen de Hogeschool Utrecht (HU) en stichting Kansfonds heeft als doel om de problematiek van dakloosheid nauwkeuriger te onderzoeken. De traditionele telmethoden, zoals die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), worden als ontoereikend beschouwd vanwege hun beperkingen en stigmatiserende aard.

Daarom hebben de HU en Kansfonds gekozen voor een innovatieve aanpak genaamd ETHOS-telling. In dit project vullen diverse organisaties die in aanraking komen met dak- en thuisloze mensen een gedetailleerde online vragenlijst in. Hierdoor wordt een breder beeld verkregen van de omvang en verschillende situaties van dak- en thuisloosheid. De focus ligt op het creëren van bewustwording bij organisaties die doorgaans niet direct betrokken zijn bij dit onderwerp.

Gemeenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan toekomstige tellingen, met als streven om de ETHOS-methode uiteindelijk als nationale standaard te hanteren. Het project heeft tot doel om op basis van de verzamelde gegevens passende oplossingen te vinden voor dak- en thuisloosheid en zo bij te dragen aan het welzijn van deze kwetsbare groep.

Lees het volledige artikel op de website van trajectum.hu.nl:

Waarom de HU meehelpt bij het tellen van dakloosheid

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto: Kansfonds in het kader van betere beeldvorming dakloze mensen in Nederland.