Duizenden patiënten verdwalen in de bureaucratie. Laat hen niet in de steek, waarschuwen drie adviseurs.

De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) roepen het kabinet op om meer oog te hebben voor de duizenden Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het gaat vooral om psychiatrisch patiënten en jongeren met een licht verstandelijke handicap die langdurige zorg nodig hebben. Ook ouderen met dementie kunnen tussen alle zorgregels in vallen en daardoor in de problemen komen, zeggen Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Ewout Irrgang (Algemene Rekenkamer) en Kim Putters (SCP).

Vaak gebeurt het niet dat zij eendrachtig een oproep doen. Nu wel, omdat zij alledrie hetzelfde zien als zij het nieuwe zorgstelsel bestuderen. “Namelijk dat psychiatrisch patiënten die langdurige zorg aanvragen en licht verstandelijke gehandicapten die na hun achttiende niet meer in de Jeugdwet vallen in de problemen komen.”

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

https://www.trouw.nl/samenleving/vooral-de-kwetsbaarste-mensen-krijgen-niet-de-zorg-die-zij-nodig-hebben