In het artikel: “Een dag bij de kantonrechter: hoe bescheiden schulden oplopen tot duizenden euro’s” wordt aandacht gevraagd voor de perversie van de schuldenindustrie, maar er worden ook oplossingen aangedragen, waaraan vooral de overheid kan bijdragen:

  • Als mensen voor de rechter staan en de vordering wordt toegewezen, moeten zij de griffiekosten van de schuldeiser betalen. Voor een rekening van iets meer dan 500 euro bedragen die al 471 euro. Dat zijn landelijk vastgestelde bedragen. Rechters zeggen al jaren dat die kosten omlaag moeten, maar dat is een politieke beslissing.
  • De brieven die schuldenaren krijgen gaan ze door de ingewikkelde taal vaak boven de pet. Het zou helpen als deze brieven (ook van de overheid!) vaker in begrijpelijke, minder dreigende, taal geschreven zouden worden.
  • Het complexe toeslagensysteem draagt bij aan de schulden problematiek in Nederland en moet snel eenvoudiger, stelt adviesraad RVS.
  • Mevrouw in het artikel werd ziek en kreeg ontslag. Omdat het UWV niet direct met geld kwam liepen de schulden snel op. Uitkeringen moeten sneller worden toegekend en uitbetaald, zodat een overgang die ook zonder schulden al zwaar is, mensen niet meteen in dergelijke grote financiële problemen brengt.

De overheid heeft een paar maatregelen genomen om schulden te bestrijden, maar werkt op verschillende manieren het oplopen van schulden juist in de hand. Rechters bepleiten al jaren een veel meer geïntegreerde aanpak van dit probleem.

Lees hier het artikel in de Volkskrant