De situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren is zeer zorgelijk. Dak- of thuisloos zijn is op zichzelf al enorm zwaar voor jongeren.

Voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of intersekse jongeren (LHBTI) die soms worstelen met zelfacceptatie en veelal afgewezen zijn door hun familie of omgeving komt dit er bovenop. Vervolgens zijn er weinig veilige plekken in de opvang en komen pesten, geweld en misbruik vaker voor. Dit maakt hen driedubbel kwetsbaar.

Lees het complete artikel op de website van movisie.nl:

 

Verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland