Het is verstandig professionals uit de hulpverlening te betrekken bij het uitdelen van sheltersuits. Zij kunnen goed beoordelen wie zo’n beschermend pak echt nodig heeft en kunnen bijhouden wie er een heeft gehad. Daarmee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat pakken worden doorverkocht. Het pak zelf is hoe dan ook een uitkomst voor mensen die wel buiten moeten blijven.

De stichting Sheltersuit kan het onderzoek van Femke van Stratum goed gebruiken in gesprek met de Federatie Opvang Daklozen, die niet van de suits is gecharmeerd. De federatie, waaronder Leger des Heils en Humanitas vallen, vreest dat het middel ertoe leidt dat meer mensen op straat verblijven dan nodig is.

Lees het complete artikel over de sheltersuits op de website van tubantia.nl:

UT-studente Femke van Stratum: 'Sheltersuit doet dakloze én hulpverlener goed'