Het aantal dakloze jongeren tussen de 18 en 30 jaar is in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Dat iemand niet van de ene op de andere dag dakloos wordt, is bekend. Vaak spelen er al problemen thuis of in een relatie. Ook werkt het systeem niet altijd mee, zoals de lange wachtlijsten en financiële tekorten in de jeugdzorg. Voor succesvolle hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren is een integrale aanpak gewenst. In het nieuwste Wat werkt bij-dossier zijn deze en meer werkzame elementen verzameld.

‘Om erger te voorkomen is op tijd ingrijpen van essentieel belang. Hoe langer een jongere in de situatie van dak- en thuisloosheid verblijft, hoe groter de problemen vaak worden. Zo heeft driekwart van de dak- en thuisloze jongeren schulden en zijn er problemen op het relationele vlak. Ook heeft de doelgroep te maken met psychische problemen zoals trauma’s en verslaving’, aldus Nada de Groot, onderzoeker Movisie.

Lees het complete artikel op de website van Movisie.nl:

Tijdig en duurzaam hulpverlenen cruciaal in aanpak dak- en thuisloosheid

Afbeelding: gepakt vanaf website Movisie