Op Sociale Vraagstukken vonden we een artikel met verwijzingen wat wij als Straat Consulaat interessant vinden om op deze plek met jullie te delen.

Niet zozeer de kritiek op de gemeentelijke sociale wijkteams, maar de zes vormen van outreachend werk en de links naar de onderliggende literatuur willen wij graag onder de aandacht brengen.

Via de onderstaande link komen jullie op het artikel:

Tijd voor generalistische wijkteams: zes modellen van outreachend werken
https://www.socialevraagstukken.nl/tijd-voor-generalistische-wijkteams-zes-modellen-van-outreachend-werken/