In Nederland leeft een groeiende groep mensen in woononzekerheid. Door flexibilisering van wooncontracten, krapte op de ‘woonmarkt” en stijgende woonlasten komen steeds meer mensen in een precaire woonsituatie terecht. Steeds meer mensen wonen tijdelijk, onzeker of te duur of zijn dak of thuisloos.

Een thuis is meer dan een dak boven je hoofd; een thuis hebben gaat over bestaansrecht. De Bond Precaire Woonvormen strijdt al meer dan 10 jaar tegen deze afbraak van onze woonrechten.

Met het project ‘Woonzekerheid de basis’ bundelen we onze krachten met Kansfonds, samen willen wij een antwoord geven op de groeiende wooncrisis en bestaansonzekerheid in Nederland. Dit doen we o.a. door solidariteit op te bouwen en onderzoek te doen naar routes die leiden tot dakloosheid. Op landelijk en lokaal niveau organiseert de BPW zich samen met bewoners om woonrechten op te eisen en misstanden aan de kaak te stellen, bijvoorbeeld door huisuitzettingen en dreigende dakloosheid te voorkomen. Het bestrijden van nog meer dakloosheid is cruciaal in het oplossen van de wooncrisis.

Lees het complete bericht op de website van de Bond Precaire Woonvormen:

Samenwerking Kansfonds & Bond Precaire Woonvormen: Woonzekerheid de basis!