Op 2 juni nam Ron Staallekker namens het Straat Consulaat deel aan de uitzending bij RTV-Discus.
(Zie: https://www.rtvdiscus.nl/video/herhaling.htm, vanaf minuut 55).

Het rapport van de Rekenkamer werd breeduit besproken door de deelnemers aan de Stamtafel met als gastheer Joop Schouten.

Stamtafelthema: Rapport rekenkamer “Van de straat ”

met:
Watze de Boer voorzitter Rekenkamer,
Bert Sprokkereef algemeen Directeur Goodwillwerk Leger des Heils,
Erlijn Wenink Raadslid GroenLinks,
Ron Staallekker van Straat Consulaat.

Lees ook:

Reactie Straat Consulaat op Rekenkamerrapport van januari 2018