Rotterdam heeft een groot daklozenprobleem en wethouder Ronald Buijt heeft een nieuw plan opgesteld om daklozen beter te helpen. Het plan richt zich voornamelijk op het bieden van onderdak als prioriteit. Er zijn echter twijfels of dit haalbaar is gezien de beperkte beschikbaarheid van woningen op de huidige markt.

Het plan omvat onder andere het creëren van meer opvangplekken voor daklozen die op banken slapen en het vervangen van grote slaapzalen in nachtopvangcentra door kleinere kamers voor maximaal vier personen. Hoewel er waardering is voor de aandacht die het plan besteedt aan jongeren en ervaringsdeskundigen, zijn er ook kritische geluiden. Er wordt betoogd dat het plan in strijd is met het nationale actieplan Dakloosheid, dat streeft naar huisvesting voor iedereen tegen 2030.

Ook worden de ongedocumenteerden en EU-migranten, die deel uitmaken van de samenleving maar geen toegang hebben tot zorg en huisvesting, als een vergeten groep beschouwd. Er wordt opgemerkt dat er meer woningen moeten worden gebouwd, met name eenpersoonskamers, en dat de ambitie om dakloosheid in 2030 te beëindigen nog ambitieuzer mag zijn.

Lees het volledige artikel op de website van rijnmond.nl:

Rotterdam gaat daklozen beter helpen, maar het mag 'nog ambitieuzer'

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!