In de begroting van VWS wordt het Nationaal Actieplan Dakloosheid een aantal keren genoemd en toegelicht. In het plan staan de structurele oorzaken van dakloosheid centraal: bestaansonzekerheid en het tekort aan betaalbare huisvesting. Het Rijk ondersteunt gemeenten om dakloosheid te voorkomen met een preventieve aanpak.

Het Rijk investeert ook in het opzetten van een monitoringsdashboard voor en door gemeenten en het versterken van de kwantitatieve monitoring om zo beter inzicht te krijgen in het behalen van de doelstelling van het Nationaal Actieplan: uiteindelijk nul dakloze mensen in 2030, aansluitend bij de Lissabon Verklaring.

Middelen aanpak dakloosheid

Voor 2024 (en volgende jaren) heeft het demissionair kabinet € 65 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Het grootste gedeelte is beschikbaar voor gemeenten, zo staat in de begroting van VWS. Het resterende gedeelte is beschikbaar voor het verstrekken van opdrachten voor een brede aanpak dakloosheid, communicatie, inzet van ervaringsdeskundigen, etc. Naast deze middelen uit het coalitieakkoord stelt het Rijk jaarlijks 385 miljoen euro beschikbaar aan de 43 centrumgemeenten voor beleid inzake voorkomen dakloosheid en maatschappelijke opvang.

Lees de volledige reactie over dit onderwerp op de website van Valente.nl:

Reactie Valente Prinsjesdag 2023 over dakloosheid, beschermd wonen, maatschappelijke ondersteuning

Beeld: Kim van de Wetering.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!