De PVV Zoetermeer heeft het college gevraagd om een vertrouwens-loket in het leven te roepen voor gezinnen met schulden.

Dit, naar Rotterdams voorbeeld, om gezinnen met schulden te beschermen tegen “foute” incassobureaus die intimideren, verkeerde argumenten gebruiken en de schulden onnodig laten oplopen. Raadsleden Mooiman en Smitskam willen dat gezinnen in dergelijke situaties hulp krijgen om onder de druk van genoemde bureaus uit te komen en weer lichtpuntjes kunnen zien. De gemeente Zoetermeer doet al het nodige aan schuldhulpverlening, maar zou hierin nog een stapje verder mogen gaan, aldus de PVV Zoetermeer.

Hieronder het verzoek aan het college;

Geacht College,

De Gemeente Zoetermeer heeft vorig jaar een convenant getekend waarin de gemeente samen met enkele marktpartijen belooft te gaan samenwerken om schulden bij Zoetermeerse gezinnen zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat zij in een diep financieel dal terecht komen. De PVV staat hier voor 100% achter, maar zou graag zien dat de gemeente hierin zelfs een stap verder gaat.

Dit, naar aanleiding van een nieuwsartikel* in het AD van 25 februari jl., waarin valt te lezen dat de gemeente Rotterdam de strijd aan gaat met oneerlijke incassobureaus die schulden enorm laten oplopen en schuldenaren intimideren. De PVV vindt dit een zeer goed en hoopgevend initiatief, maar zou hier een iets andere invulling aan willen geven.

Constaterende dat incassobureaus de financiële situatie van gezinnen met schulden er niet beter op maken en hen zelfs dieper in een isolement trekken, pleit de PVV er daarom voor om een vertrouwensloket in het leven te roepen waar mensen zich toe kunnen wenden wanneer zij met “foute” incassobureaus te maken krijgen. Dit loket moet mensen helpen om hen onder het juk van deze “incasso cowboys” vandaan te halen en weer perspectief te bieden.

De PVV roept daarom het college op hier serieus werk van te maken en de gezinnen die dit betreft effectieve hulp te bieden, bovenop de maatregelen die de gemeente Zoetermeer al neemt ten aanzien van het schuldenprobleem.

Wat is de positie van het college in bovenstaande?

Peter Smitskam en Jeremy Mooiman

Bron foto’s en tekst: https://zoetermeer.pvv.nl/