Voor de aanpak van dakloosheid in Den Haag is een paradigmaverschuiving nodig. Dat zeggen verschillende maatschappelijke organisaties die op maandag de noodklok luidden in een oproep aan de gemeente. ‘Het structureel terugdringen van dakloosheid vraagt om een fundamenteel andere kijk op de aanpak van het probleem.’ De gemeente gaat komend jaar extra geld ontvangen voor de bestrijding van dakloosheid en de organisaties willen dat dat op de juiste manier wordt besteed.

Deze oproep komt op de dag dat het kabinet het Nationaal Actieplan Dakloosheid ‘Eerst een Thuis’ presenteert. Dat plan moet ervoor zorgen dat er in 2030 geen daklozen meer op straat zijn. Gemeenten moeten hiervoor gaan zorgen.

Volgens onder andere Straat Consulaat, opvang- en zorgorganisatie Kessler en stichting Veldwerk Haaglanden moet het beleid niet alleen gericht zijn op maatschappelijke opvang. ‘Er moet veel steviger ingezet worden op het voorkomen dat mensen dakloos raken én de focus moet nadrukkelijker op wonen komen te liggen.’

Jaarlijks wordt er 65 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten om vrij te besteden aan de aanpak van dakloosheid. In 2022 kreeg Den Haag hiervan 5 miljoen euro om een start te maken met de ambitie om in 2030 het aantal dakloze mensen tot nul te reduceren. ‘Deze eerste 5 miljoen werd echter niet ingezet en teruggestort in de gemeentekas’, aldus de organisaties.

Lees het complete artikel op de website van Den Haag FM:

'Problematiek van dakloosheid in Den Haag wordt ernstig onderschat'

Foto: Eveline van Egdom.