De afgelopen jaren is de aandacht voor preventie binnen het sociaal domein toegenomen. Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen, met of zonder beperking, volwaardig meedoet in de samenleving. Het voorkomen van problematische schulden, het behalen van een startkwalificatie, het voorkomen van laaggeletterdheid of verslaving, het vinden van een baan en het hebben van een zinvolle dagbesteding maakt meedoen makkelijker. En dat is goed voor de samenleving als geheel.

Het Straat Consulaat draagt hier dan ook op verschillende manieren aan bij. Bijvoorbeeld met het educatieproject, wat het behalen van een startkwalificatie mogelijk maakt. Of denk aan cliëntondersteuning waarbij op een laagdrempelige manier tijdig problemen aangepakt worden waarbij nog erger voorkomen wordt.

Lees het complete artikel op de website van binnenlands bestuur:

Preventie in de uitvoering van de participatiewet: Hoe doet u dat?

foto FNV