De kern van onze verzorgingsstaat staat op de tocht. Instituties en voorzieningen slagen er te vaak niet meer in om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Zo zijn toeslagen bedoeld als aanvulling op het inkomen, maar is het toeslagensysteem inmiddels ook verworden tot één van de belangrijkste oorzaken van problematische schulden. Jet Bussemaker bepleit de menselijke waardigheid weer voorop te stellen.

Volgens de Israëlische filosoof Avishai Margalit (1996) is een fatsoenlijke samenleving een samenleving waarin instituties de waardigheid van mensen respecteren en vooropstellen. Dat geldt niet alleen voor het ontwerp van instituties op papier, maar ook voor hoe die instituties uitpakken in de praktijk.

Als de waardigheid van mensen wordt geschaad, dan is sprake van vernedering en van een onfatsoenlijke samenleving. Om vernedering tegen te gaan en menselijke waardigheid van alle mensen weer voorop te stellen, is het noodzakelijk om onorthodoxe wegen te bewandelen.

Lees het complete artikel op de website van sociale vraagstukken:

Plaats menselijke waardigheid in sociaal domein weer voorop

Foto: Ängsbacka (Flickr Creative Commons)