Permanente verhuur Airbnb zorgt voor nóg nijpender woningtekort in Den Haag

Permanente verhuur Airbnb zorgt voor nóg nijpender woningtekort in Den Haag