Geen dakloosheid meer in Nederland. Het kán, als we kiezen voor de revolutionaire aanpak van Housing First: geef dak- en thuisloze mensen meteen een eigen huis én de vrijheid om te herstellen zoals zij zelf willen. Met een kersvers partnerschap gaan Kansfonds en Housing First Nederland de strijd aan om van deze methode de nieuwe systeemaanpak in Nederland te maken. En het begin is er.

Het geheim van Housing First? Niet zo moeilijk: geen tijdelijke opvang voor dak- en thuisloze mensen, maar direct een eigen woning. Onvoorwaardelijk, zonder voortraject en voor onbepaalde tijd. Stem de begeleiding bovendien volledig af op het tempo en de keuzes van de deelnemer. Niet verplicht afkicken of in therapie, maar vertrouwen op eigen kracht en initiatief. Dat biedt deelnemers hoop: eindelijk worden ze weer gezien als mens, niet als probleemgeval.

Wereldwijd succes

Deze vernieuwende oplossing voor dakloosheid is een recept voor succes. Sinds de aanpak begin jaren ‘90 in New York ontstond, introduceerden tientallen andere landen Housing First. Waaronder Finland, waar de methode als landelijke systeemaanpak werd ingevoerd. Met indrukwekkende resultaten: dakloosheid is daar inmiddels drastisch verminderd. Maar overal zijn de ervaringen met Housing First positief: acht op de tien deelnemers woont na twee jaar nog steeds zelfstandig. Dat betekent minder terugval, duurzamer herstel en dus ook minder maatschappelijke kosten: iedere geïnvesteerde euro levert 2,5 euro aan (im)materiële baten op.

Lees het complete artikel op de website van Kansfonds:

Partnerschap Kansfonds en Housing First Nederland: ‘Samen maken we dakloosheid iets van het verleden’

Foto: Kansfonds.