De lockdownmaatregelen tijdens de pandemie troffen gemarginaliseerde groepen zoals sekswerkers, druggebruikers en daklozen onevenredig hard, stelt onderzoek door Amnesty International. Ze werden vaker beboet, gearresteerd en blootgesteld aan discriminatie en mensenrechtenschendingen.

De studie, op basis van een bevraging van 54 organisaties in 28 landen, toont aan dat de bestraffende aanpak tijdens de pandemie resulteerde in toenemende intimidatie en geweld door veiligheidstroepen tegenover de groepen. Daardoor werd hun toegang tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg en huisvesting bemoeilijkt.

Meer dan twee derde van de organisaties (69 procent) zegt dat de reacties van de staat de mensen met wie ze werken verder criminaliseerden en marginaliseerden. De organisaties melden onder meer het wijdverbreide gebruik van boetes, arrestaties en waarschuwingen.

Lees het complete artikel op de website van mo.be:

Pandemie deed discriminatie tegenover gemarginaliseerde groepen toenemen